ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2009

ಜೀವನ

ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಎಳೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಇಬ್ಬನಿ ಉದ್ಗರಿಸಿತು ,
"ಆಹಾ!ಎಂತಹ ಸುಂದರ ಮುಂಜಾವು,"
ಬಿಸಿಲು ಬೆಳೆದಂತೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ಹನಿ,
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಂತೆ.

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: